MAKARÓN

[ ital. ] Su və yumurtadan yoğrulmuş buğda unu xəmirinin qurudulmasından hazırlanmış yeyinti məhsulu, habelə ondan hazırlanmış xörək. Makaron süzmək.
[Mehribanın] evdə bir az makaronu, bir az da yağı qalmışdı. H.Seyidbəyli.

MAKÁO
MAKEDONİYALILAR

Digər lüğətlərdə