MAKSİMALİST

[ yun. ]
1. Maksimalizm tərəfdarı (bax maksimalizm 1-ci mənada).
2. tar. Sui-qəsdçi eser qrupunun üzvü.
MAKSİM
MAKSİMALİZM

Digər lüğətlərdə