MAKSİMALİZM

[ lat. maximum – daha artıq]
1. Hər hansı bir tələbdə ifrata varma.
2. tar. Eserlər arasında ifrat sol sui-qəsdçi cərəyan.
MAKSİMALİST
MAKSİMUM

Digər lüğətlərdə