mal

Hər hansı maddi və ya qeyri-maddi əmlak (aktiv), o cümlədən elektrik və istilik enerjisi, qaz və su

maddə
mal-qara ötürən

Значение слова в других словарях