mal

1. m 1) ziyan; 2) ağrı; avoir ~ (à) ağrımaq; j'ai ~ à la tête başım ağrıyır; j'ai ~ au coeur ürəyim bulanır; 3) bədbəxtlik

2. adv pis

majuscule
malade

Значение слова в других словарях