MAL

mal bax 1. əmtəə; 2. parça; 3. var I

MAQNİTOFON
MAL-DÖVLƏT

Digər lüğətlərdə