MAL

MAL1

ə. istehsal olunmuş, satılmalı hər bir şey. Mali-dünya dünya malı.

MAL2

ə. ev heyvanı.

MAL3

ə. sürən, sürücü.

MAQƏBL
MALAKƏLAM

Значение слова в других словарях