MAL

Bu sözlə bərabər qara sözü də işlədilir. Qaramal sözü sinonimlər birləşməsidir və “iri mal (iri və buynuzlu mal)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAQSUD
MAL-QARA

Digər lüğətlərdə