MALA

MALA I is. Divara çəkilən cilalı suvaq. Daş daşıyanlardan tutmuş mala çəkənlərə qədər hamı əlindəki işi qoyub mənim üzümə heyran-heyran baxırdı (S.Rəhman).

MALA II is. Kvadrat şəkilli kənd təsərrüfat aləti. Orada qarğıdalı əkəcəyəm. Malasın .. traktor ilə çəkəcəyik (M.İbrahimov).

MAL
MAMA

Digər lüğətlərdə