MANDARİN₁

[ isp. ] bax naringi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MANDARİN mandarin bax naringi
MANDARİN₂
MANDÁT

Digər lüğətlərdə