MANDARİN₂

[port.] Köhnə feodal Çində dövlət məmurları.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MANDARİN mandarin bax naringi
MANDALLI
MANDARİN₁

Digər lüğətlərdə