MANDARİN

I. i. (meyvə) tangerine; mandarin

II. s. tangerine; ~ ağacı; tangerine-tree; ~ şirəsi tangerine juice

MANCANAQ
MANDAT

Digər lüğətlərdə