MAQMATİK

sif. Maqmadan ibarət olan. Maqmatik süxurlar.
// Maqma halında olan; sıyıq, ərgin. Süxurun maqmatik halı.
MÁQMA
MAQNÁT

Digər lüğətlərdə