MAQNÁT

[ lat. magnatus – kübar, əyan]
1. Avropanın bəzi ölkələrində (xüsusilə keçmişdə feodal-kəndli Polşasında və Macarıstanda) iri feodal, mülkədar.
2. İri sənaye və maliyyə kapitalisti. Maliyyə maqnatı.
MAQMATİK
MAQNETİ́ZM

Digər lüğətlərdə