MAQNETİ́ZM

[ yun. ]
1. Maqnitin, habelə bəzi cisimləri özünə tərəf çəkən, yaxud itələyən elektrik gərginliyi, ya da elektrik yükü olan naqilin xassəsi.
2. Maqnit hadisələri və cisimlərdəki maqnit xassələri haqqında elm.
MAQNÁT
MAQNÉZİUM

Digər lüğətlərdə