MAQNEZİYA

[ coğr. addan] Maqnezium duzu və ya oksidindən ibarət ağ poroşok (təbabətdə işlədilir). Ağ maqneziya.
MAQNÉZİUM
MAQNİ́T

Digər lüğətlərdə