MARS

MARS I is. [ lat. ] astr. Planetlərdən birinin adı. İndi raketlər Marsa səyahət edir.

MARS II is. [ holl. ] dəniz. Gəmi dorunda müşahidəçi üçün meydança. Gəminin marsında oturan adamın suya düşməsi kapitanı daha da qorxutdu.

MARS III is. Nərddə iki oyuna bərabər uduş. Məni neçə dəfə mars eləmisən? (M.İbrahimov).

MARKA
MAT

Digər lüğətlərdə