MAT

MAT I is. [ ər. ] Şahmat oyununda: çıxılmaz vəziyyətdə qalma, uduzma. “Rəqib” də şahı kimi yol tapmayır; mat qalır (R.Rza).

MAT II is. [ ər. ] Təəccüb, heyrət, məəttəl. Gülpəri mat qalıb yerində durur (S.Vurğun).

MARS
MATERİYA

Значение слова в других словарях