MAT

Farscadır, “öldü” deməkdir (şahmat - “şah öldü” kimi başa düşülüb). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MASSİV
MATIM-QUTUM

Значение слова в других словарях