MATERİYA

MATERİYA I is. [ ing. ] Maddə, maddi aləm. Materiya itmir, bir formadan başqa formaya keçir.

MATERİYA II is. [ ing. ] Parça, qumaş, arşın malı. Bu materiyadan ancaq qadın üçün paltar tikmək olar.

MAT
MAYA

Digər lüğətlərdə