MAXARA

I
(Balakən, Zaqatala)
1. b a x maqarə
2. qutab. – Anam bu gün maxara bişirəcək
II
(Cəbrayıl)
xarab
MAXAR
MAXDA