MAXİ́ZM

[ xüs. is. -dən] XIX əsrin sonunda fəlsəfədə və nəzəri fizikada subyektiv idealist cərəyan.
MAXİST
MAXORKÁ

Значение слова в других словарях