MAYA¹

\[fars.\] сущ. мая (1. гъвар; xəmir mayası ттинидин мая; 2. гил; südə maya vurmaq некӀедиз мая (гил) гун; 3. цил; pendir mayası нисидин мая, цил; 4. биол. кьерех, дул, эмбрион; // пер. асул куьк, пун; 5. бязи азарриз (мес. бацӀариз, дифтеритдиз ва мс.) къарши прививка ийидай дарман; 6. пер. тема, объект манада; 7. пер. себеб, асас, куьк, себебкар; 8. пул; капитал; maya qoymaq мая эцигун, пул эцигун, пул харж (серф) авун; 9. гъиле авай вири пул, сервет, девлет; 10. муз. ванерин жергедин юкьван перде).
MAY
MAYA²

Digər lüğətlərdə