MAYA

əsas, əsl; saf, təmiz; göyçək; t. dəvə balası.
MAVİ
MAYAXANIM

Значение слова в других словарях