meşə münasibətləri

Meşələrin, meşə fondu torpaqlarının istifadəsi, mühafizəsi, qorunması və bərpası sahəsində münasibətlər

meşə fondu sahələri
meşəbərpa qırması