MEDAL

MEDAL (xidmətə görə fərqlənmə nişanı) Səninçün meyarı şöhrətin, şanın; Nə medal, nə də ki, tərif – yazıdır (M.Araz); NİŞAN İyirmi səkkiz Sinninə yetişdikdə Sorbon darülfünunun hüquq şöbəsindən qızıl nişan və iftixar ilə məzun olmuşdur (M.S.Ordubadi).

MAZİ
MEDİA

Digər lüğətlərdə