MEDAL

Metal sözündəndir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAZUT
MEDİA-HOLDİNQ

Digər lüğətlərdə