MEDYE

is. [ mac. ] Macarıstanda inzibatiərazi vahidi (tərkibinə dairə və şəhərlər daxildir).
MEDUZA
MEGERA

Digər lüğətlərdə