MEHR¹

\[fars.\] сущ. клас. муьгьуьббат, кӀанивал, ашкъи; mehr etmək кӀан хьун, муьгьуьббат къалурун, мегьрибанвал къалурун; mehr(ini) salmaq рикӀяй кӀан хьун, рикӀ гун, ашукь хьун; mehrini kəsmək кӀани касдивай къайи хьун, ччин элкъуьрун.
MEHR²
MEHRAB

Digər lüğətlərdə