MEHR

1. mehr bax günəş

2. mehr bax məhəbbət 1

MEHMANPƏRVƏR
MEHRİBAN

Digər lüğətlərdə