MEHR

Farsca “sevgi, istək, əxlaq” deməkdir, mehriban, naməhrəm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MEHMANDAR
MEHRAB

Digər lüğətlərdə