MEHRİBANLIQ

is. Münasibətdə xoşluq, səmimilik, xoşrəftarlıq, dostluq, mehriban münasibət.
Mehribanlıq görməyib bir məhliqadən küsmüşəm; Gündə yüz al eyləyən qəlbi qəradən küsmüşəm. M.P.Vaqif.
Mehribanlıq beşiyimdir; Yerim bağça, yurdum bağdır; Alnım açıq, üzüm ağdır. S.Vurğun.

□ Mehribanlıq etmək (qılmaq) – mehriban olmaq, səmimilik göstərmək, xoş münasibət göstərmək, yaxınlıq etmək.
Çün ol sənə qıldı mehribanlıq; Yaxşılığa eyləmə yamanlıq. Füzuli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MEHRİBANLIQ 1. MEHRİBANLIQ Buzov təzəcə eydirdiyi əmcəklər Şərəfnisənin əlində mum kimi yumşalmışdı, qadın öz mehribanlıq, nəvaziş yağan səsilə aram-aram sağıcını
  • MEHRİBANLIQ nəvazişkarlıq — səmimilik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • MEHRİBANLIQ MEHRİBANLIQ – ƏTİACILIQ Əhməd onun səsindəki süni mehribanlığı duydusa da, üstünü vurmadı (İ.Şıxlı); Elə ətiacılığı onu hörmətdən salmışdı (S
MEHRİBANLAŞMAQ
MEHRLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə