meliorasiya

Torpaqların hidrotexniki, mədəni-texniki, kimyəvi, aqro-meşəmeliorasiya, aqrotexniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı yaxşılaşdırılması

mexaniki nəqliyyat vasitəsi
meliorasiya olunmuş (olunacaq) torpaqlar

Значение слова в других словарях