METAQALAKTİKA

\[hərfi mənada ―qalaktikadan kənarda olan‖\] – mlrd.-larla qalaktikaların daxil olduğu kosmik sistem.
METAFİZİKA
METAMƏNTİQ

Значение слова в других словарях