METOD

[ yun. ] Təbiət və ictimai həyat hadisələrini dərk və tədqiq etmə üsulu. Dialektik metod. Müqayisəli metod.
// Ümumiyyətlə üsul, üsullar sistemi.

Синонимы

  • METOD metod bax üsul
  • METOD üsul — yol
METİS
METODİK

Значение слова в других словарях