mexaniki nəqliyyat vasitəsi

Asma mühərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı özügedən nəqliyyat vasitəsi

mebellərin hazırlanması və təmiri sexi
meliorasiya