MEXANİKİ

mexaniki bax qeyri-şüuri

MEHVƏR
MELODİKLİK

Digər lüğətlərdə