MEXANİKİ

I. s. 1. mechanical; 2. powerdriven; ~ avadanlıq machinery

II. s. mechanical; ~ hərəkətlər mechanical movement(s)

III. z. mechanically; ~ danışmaq to speak* mechanically; ~ cavab vermək to answer mechanically

MEXANİKA
MEXANİKLƏŞDİRİLMİŞ

Digər lüğətlərdə