MİF

\[alm. Mythos; fr.=ing. Mythe; yun. Mythos – söz, deyilən və hiss edilən söz, nağıl, əfsanə; osm. tr. üstüre; ər. أعطٛسح \] – tanrılar, qəhrəmanlar, əvvəlki zamanların hadisələri üzərinə deyilənlər, nağıllar, əfsanələr. Yaxud hər hansı bir cəmiyyətdə əfsanə formasında canlı olaraq yaşayan əvvəlki adət və ənənə-lərdə, düşüncələrdə dilə gəlmiş olan əfsanələr.
MƏZDƏKİLİK
MİFOLOGİYA

Значение слова в других словарях