MİF

[ yun. mythos]
1. Allahlar, əfsanəvi qəhrəmanlar, dünyanın və həyatın əmələ gəlməsi haqqında qədim xalq rəvayətləri; əsatir.
2. məc. Fantastik, əfsanəvi, xəyali, əsli olmayan şey haqqında. Həqiqət deyil, mifdir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİF mif bax əfsanə
MİDİYALI
MİFİK

Digər lüğətlərdə