MİFOLOGİYA

[ yun. ]
1. Miflər, mifik rəvayətlər toplusu; əsatir. Yunan mifologiyası.
2. Mifləri tədqiq edən elm.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİFOLOGİYA mifologiya bax əsatir
MİFİK
MİFOLOJİ

Digər lüğətlərdə