MİKROFAUNA

yun. mikros – kiçik + lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

MİKRODÖVLƏT
MİKROFİLM

Значение слова в других словарях