MİKROSKOPİK

sif. [ yun. ]
1. Mikroskop vasitəsilə edilən (görülən, aparılan). Mikroskopik tədqiqat.
2. Son dərəcə kiçik, ancaq mikroskopla görünən. Mikroskopik cisimciklər.
MİKROSKÓP
MİKROSKOPİYA

Digər lüğətlərdə