MİL-MİL

bax miləmil. Mil-mil çit.
[Maya] mil-mil göy adyalı üstünə çəkdi. M.İbrahimov.
İkram mil-mil sətin köynəyinin yaxasını düymələmişdi. Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • MİL-MİL mil-mil bax zolaq-zolaq
MİL₁
MİLAD

Значение слова в других словарях