MİL

(İmişli)
biz (tüfəngdə)
Mil getməx’ (İsmayıllı) – düz getmək. – Kişiyə söz lap kar elədi, mil getdi
MİQQİ
MİLAX

Значение слова в других словарях