MİL

MİL I is. [ ər. ] İynə. Qayda budur: mil salınar əyri baxan gözlərə (S.Vurğun).

MİL II is. [ ər. ] Xətlər, cizgilər. Alnını buz bağlamış millərə dayayaraq baxır, diqqətlə baxır (B.Azəroğlu).

MİL III is. [ ing. ] coğr. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif uzunluğa bərabər məsafə ölçüsü. Coğrafi mil 7420, dəniz mili isə 1852 metrdir.

MƏZƏ
MİLLİ

Digər lüğətlərdə