MİLADİ

Mövlud, övlad, validə sözləri ilə qohumdur, “doğulmaq” anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİLAD
MİLÇƏK

Значение слова в других словарях