MİLAX

(Culfa, Naxçıvan, Şərur)
üzüm asmaq üçün xüsusi ağac. – Üzüm milaxdan asılır, qalır (Şərur); – Milax bir put birdən üzüm saxlı:r (Naxçıvan)
MİL
MİLÇƏX’