MİLİTARİST

militarist bax hərbçi I

MİLİSİYA
MİLLƏT

Digər lüğətlərdə