MİMANSA

\[sanskritcə - tədqiqat, mülahizə\] – hind fəlsəfə-sinin ortodoksal sistemlərindən biri.
MİLLƏT
MİSTİK